Litania Loretańska również zwana Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny.

Litania Loretańska (litania loretanska) też jest tak w skrócie nazywana a nie zawsze w całości: Litania Loretańska również zwana Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo,  módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,  módl się za nami.
Święta Panno nad pannami,  módl się za nami.
Matko Chrystusowa,  módl się za nami.
Matko Kościoła,  módl się za nami.
Matko łaski Bożej,  módl się za nami.
Matko nieskalana,  módl się za nami.
Matko najczystsza,  módl się za nami.
Matko Dziewicza,  módl się za nami.
Matko nienaruszona,  módl się za nami.
Matko najmilsza,  módl się za nami.
Matko przedziwna,  módl się za nami.
Matko dobrej rady,  módl się za nami.
Matko Stworzyciela,  módl się za nami.
Matko Zbawiciela,  módl się za nami.
Panno roztropna,  módl się za nami.
Panno czcigodna,  módl się za nami.
Panno wsławiona,  módl się za nami.
Panno można,  módl się za nami.
Panno łaskawa,  módl się za nami.
Panno wierna,  módl się za nami.
Zwierciadło sprawiedliwości,  módl się za nami.
Stolico mądrości,  módl się za nami.
Przyczyno naszej radości,  módl się za nami.
Przybytku Ducha Świętego,  módl się za nami.
Przybytku chwalebny,  módl się za nami.
Przybytku sławny pobożności,  módl się za nami.
Różo duchowna,  módl się za nami.
Wieżo Dawidowa,  módl się za nami.
Wieżo z kości słoniowej,  módl się za nami.
Domie złoty,  módl się za nami.
Arko przymierza,  módl się za nami.
Bramo niebieska,  módl się za nami.
Gwiazdo zaranna,  módl się za nami.
Uzdrowienie chorych,  módl się za nami.
Ucieczko grzesznych,  módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych,  módl się za nami.
Wspomożenie wiernych,  módl się za nami.
Królowo Aniołów,  módl się za nami.
Królowo Patriarchów,  módl się za nami.
Królowo Proroków,  módl się za nami.
Królowo Apostołów,  módl się za nami.
Królowo Męczenników,  módl się za nami.
Królowo Wyznawców,  módl się za nami.
Królowo Dziewic,  módl się za nami.
Królowo Wszystkich Świętych,  módl się za nami.
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,  módl się za nami.
Królowo Wniebowzięta,  módl się za nami.
Królowo Różańca Świętego,  módl się za nami.
Królowo rodzin,  módl się za nami.
Królowo pokoju,  módl się za nami.
Królowo Polski,  módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami.

K. Módl się nad nami, święta Boża Rodzicielko.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, † i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Antyfona Litania Loretańska:

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Modlitwa św. Bernarda:

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. 
W. Amen.

DODATKOWE INFORMACJE o Litania Loretańska

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny to litania maryjna zatwierdzona pierwotnie w 1587 r. przez papieża Sykstusa V. Znana jest również jako Litania Loretańska, ze względu na swoje pierwsze znane miejsce pochodzenia, Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej (Włochy), gdzie jej użycie zostało zarejestrowane już w 1558 r.

Litania zawiera wiele tytułów używanych formalnie i nieformalnie dla Dziewicy Maryi i często była recytowana jako wezwanie i śpiew odpowiedzi w grupie. Litania po łacinie nazywa się Litaniae lauretanae. Wielu klasycznych kompozytorów, jak Wolfgang Amadeusz Mozart, napisało Litaniae lauretanae.

Kontekst

Według Katalogu o pobożności ludowej:

Litanie znajdują się wśród modlitw do Najświętszej Dziewicy, polecanych przez Magisterium. Składają się one z długiej serii wezwań Matki Bożej, które następują w jednolitym rytmie, tworząc w ten sposób strumień modlitwy charakteryzujący się uporczywą chwałą i błaganiem. Wezwania, na ogół bardzo krótkie, składają się z dwóch części: pierwsza z nich to chwała (Virgo clemens), druga to błaganie (Ora pro nobis). Księgi liturgiczne zawierają dwie litanie maryjne: Litania Loretańska, wielokrotnie zalecana przez papieży rzymskich, oraz Litania do Koronacji Obrazów Najświętszej Maryi Panny, która przy pewnych okazjach może być odpowiednim substytutem dla innej litanii. …Litanie są niezależnymi aktami kultu. Są to ważne akty hołdu dla Najświętszej Maryi Panny, albo jako elementy procesji, albo jako część celebracji Słowa Bożego lub innych aktów kultu.

Forma

Litania Loretańska w formie skomponowana jest na stałym planie wspólnym dla kilku mariańskich litanii już istniejących w drugiej połowie XV wieku, które z kolei związane są z wybitną serią mariańskich litanii, które zaczęły się pojawiać w XII wieku i stały się liczne w XIII i XIV wieku. Tekst z Loreto miał jednak szczęście, które można było zaadoptować w słynnym sanktuarium i w ten sposób stać się bardziej znanym, niż jakikolwiek inny, wielu pielgrzymom, którzy przybyli tam w XVI wieku. Tekst został przywieziony do różnych krajów chrześcijaństwa, a ostatecznie otrzymał sakramentalny.

Dwanaście inwokacji odnosi się do Maryi jako Matki; sześć extoll Jej jako Dziewicy. Trzynaście tytułów wywodzi się ze Starego Testamentu, a następnie cztery wołania do Niej jako do pomocy i obrońcy. Ostatnie trzynaście imion Maryja jako Królowa.

Historia

Brakuje dokumentów dowodowych dotyczących pochodzenia Litanii z Loreto, wzrostu i rozwoju litanii w formy, pod jakimi jest znana, i jak to było po raz pierwszy zdecydowanie zatwierdzone przez Kościół katolicki w 1587 roku. Niektórzy pisarze deklarują, że nic nie wiedzą o jego pochodzeniu i historii; inni, wręcz przeciwnie, sięgają po tłumaczenie Świętego Domu (1294 r.); jeszcze inni, do papieża Sergiusza I (687 r.); jeszcze inni do Grzegorza Wielkiego lub do V wieku; jeszcze inni sięgają najwcześniejszych wieków Kościoła, a nawet czasów apostolskich. Krytyka historyczna stawia ją za skomponowaną na początku XVI w. lub na końcu XV. Wcześniej były litanie Maryi – jedna w Gaelicu, prawdopodobnie VIII w., a druga w późniejszych datach, w których wzywanie było znacznie dłuższe niż w Litanii Loretańskiej.

Najstarszą dotychczas odkrytą kopią drukowaną jest kopia Dillingen w Niemczech, pochodząca z 1558 roku; jest dość pewne, że jest to kopia wcześniejszej, ale jak dotąd najstarszej znanej włoskiej kopii z 1576 roku.

Litania została prawdopodobnie wydana i rozpowszechniona w Niemczech przez Świętego Piotra Canisiusza. Kopia Dillingen jest zatytułowana: Letania Loretana. Ordnung der Letaney von unser lieben Frawen wie sie sie zu Loreto alle Samstag gehalten („Zakon Litanii Matki Bożej, jak w każdą sobotę w Loreto”). Tekst jest taki sam, jak mamy go dzisiaj, z tym że ma Mater piissima i Mater mirabilis, gdzie mamy Mater purissima i Mater admirabilis. Ponadto, wezwania Mater creatoris i Mater salvatoris są niewystarczające, choć musi to wynikać z pewnego nadzoru redaktora, ponieważ znajdują się one w każdym rękopisie tej grupy; z drugiej strony, Auxilium christianorum jest wprowadzone, choć nie występuje w innych tekstach. Tytuł ten znajduje się w Litanii Loretyjskiej wydrukowanej w 1558 roku. Papież Pius V nie mógł wprowadzić inwokacji „Auxilium christianorum w 1571 r. po bitwie pod Lepanto, jak stwierdzono w szóstej lekcji rzymskiego brewiarza na święto S. Marii Auxiliatrixa (24 maja); i do tego wniosku tekst Dillingen dodaje niepodważalne dowody.

Rozwój

Papież Pius V by Motu Proprio z 20 marca 1571 r., opublikowany 5 kwietnia, zakazał wszystkich istniejących urzędów Najświętszej Marii Panny, nie aprobując generalnie wszystkich modlitw i zastępując nowe Officium B. Virginis bez tych modlitw, a co za tym idzie bez litanii. Wydawałoby się, że to działanie papieża doprowadziło duchownych z Loreto do obaw, że tekst ich litanii jest również zabroniony. W każdym razie, aby zachować dawny zwyczaj śpiewania litanii w każdą sobotę na cześć Najświętszej Dziewicy, sporządzono nowy tekst zawierający pochwały zaczerpnięte bezpośrednio z Pisma Świętego i zwykle stosowane do Bł. Dziewicy w Liturgii Kościoła. Ta nowa litania została włączona do muzyki przez chórmistrza bazyliki w Loreto, Costanzo Porta, i wydrukowana w Wenecji w 1575 roku. Jest to najwcześniejsza oprawa do muzyki litanii maryjnej, jaką znamy. W następnym roku (1576) litanie biblijne zostały wydrukowane na użytek pielgrzymów.

5 lutego 1578 roku archidiakon z Loreto, Giulio Candiotti, wysłał do papieża Grzegorza XIII „Nowe pochwały lub litanie Najświętszej Dziewicy, zaczerpnięte z Pisma Świętego” z muzyką Porty, wyrażając pragnienie, aby Jego Świątobliwość sprawiła, że będzie ona śpiewana w Sankt Peter i w innych kościołach, tak jak to było w Loreto. Odpowiedź papieża nie jest znana, ale mamy opinię teologa, do którego sprawa została skierowana, w której skład nowej litanii jest chwalony, ale który nie sądzi, że byłoby stosowne wprowadzenie jej do Rzymu lub do użytku kościelnego na mocy autorytetu papieża, tym bardziej, że Pius V „w reformie Małego Urzędu Najświętszej Dziewicy całkowicie zniesiono m.in. Sąd doszedł do wniosku, że litania może być śpiewana w Loreto jako nabożeństwo właściwe dla tego sanktuarium, a jeśli inni chcieliby je przyjąć, mogliby to uczynić w ramach nabożeństwa prywatnego.

Próba ta nie powiodła się, litania biblijna od razu zaczęła tracić przychylność, a tekst z Loreto został ponownie wznowiony. W innym podręczniku dla pielgrzymów, opublikowanym w tym samym roku 1578, pominięto litanię biblijną i pojawia się stary tekst z Loreto. Tekst z Loreto został wprowadzony gdzie indziej, a nawet dotarł do Rzymu, kiedy to papież Sykstus V, który 11 lipca 1587 r., przez Bulla „Reddituri”, udzielił mu formalnej aprobaty, jako Litanii Świętego Imienia Jezusa, i wszędzie zalecał kaznodziejom, aby propagowali jego użycie wśród wiernych.

Na mocy tego impulsu nadanego Litanii Loreto, niektórzy pisarze ascetyczni zaczęli publikować wiele litanii na cześć Zbawiciela, B. Dziewicy i świętych, często nierozsądnych i zawierających wyrażenia teologicznie niepoprawne, tak że papież Klemensa VIII promulgował (6 wrze, 1601) surowy dekret świętego urzędu, który podtrzymując litanie zawarte w księgach liturgicznych, jak również Litanię Loretańską, zakazał publikowania nowych litanii lub używania już opublikowanych w ramach kultu publicznego, bez zgody Zgromadzenia Obrzędów.
W Rzymie Litania z Loreto została wprowadzona do bazyliki Santa Maria Maggiore przez kardynała Francesco Toledo w 1597 r., a w 1613 r. papież Paweł V nakazał, aby była ona śpiewana w tym kościele, rano i wieczorem, w soboty oraz na czuwaniach i świętach Madonny. W wyniku tego przykładu Litania Loreto zaczęła być używana, i nadal jest w dużej mierze używana, we wszystkich kościołach Rzymu. Dominikanie na kapitule generalnej, która odbyła się w Bolonii w 1615 r., nakazali, aby była ona recytowana we wszystkich klasztorach ich zakonu po sobotnim Urzędzie na zakończenie zwyczajowej „Salve Regina”. Litania Loretańska została po raz pierwszy włączona do Rituale Romanum w 1874 roku, jako załącznik.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *